sábado, 10 de enero de 2015

OS GÜELLOS BERDES


─Feita de una leyenda allá en a redolada de o Moncayo─


En un lugar de a redolada de o Moncayo, diz os biellos que, allá en tiempos, cuan Aragón yera un reino… Un choben caballero salió de cazata con o suyo fiel escudero.

A pocas de prenzipiar a marcha, os cans, que marchaban debán, se metión a seguir con muita delera bel bayo que trobón.  Yera o bayo de un grán pardo que clamó l’atenzión de o choben caballero por a suya cornamenta.
A escape se metió a encorrer-lo con a fin de apercazar-lo: “Corre Luzero, imos á engalzar-lo” le dizió á o suyo caballo.Una sayeta lanzada con o suyo arco logró ferir á o pardo que, de un solo brinco, eslampó de os suyos perseguidors amagando-se en o preto de o bosque.
─¡Alto!... ¡Alto mi señor, aturar a marcha!  ─chiló allora o fiel escudero─. Señor no podemos continar por ixe camín ─mormostió entre diens─, ye imposible pasar de iste punto.

─¿Cual ye a razón por a que no podemos continar? ─preguntó ro choben caballero─, o pardo ye feriu, as suyas garretas le fan reblar e os suyos brincos cada begata son más febles. 
Porque ixe camín ─continó fablando ro fiel escudero─ leba enta o biello puén de piedra, feito sobre o rio an se diz que bibe o esprito de o diaple. Diz os biellos que as chens que se atreben á enfoscar as suyas auguas bosan cara a suya balentor. Ya o pardo será á salbo, lexos de o rio. ¿Cómo ferez bos ta pasar por o biello puén sin que o esprito de o diaple pare cuenta de a buestra presenzia? Os cazataires de o Moncayo tenemos un dito: Pieza que se acubilla en ixe bosque, pieza trafegata.
Pero… O choben caballero no fazió caso de o suyo fiel escudero, e marchó solo en busca de o gran pardo tresbatindo-se por entre carrascas e pins.
        Dimpués de muito buscar e dando por perdito ro pardo, arribó en o biello puén an o rio fa una badina. Embelesau por a tranquilidá que se sentiba, o choben caballero, se posó un raté baxo un grandizo pín que bi eba a canto de o puén.

          O soniu que feba l’augua de o rio, chunto con o piular de os muxonez, fazió que o choben caballero clucase por un inte os güellos dixando-se lebar por os suyos prexins, cuan…
A presenzia de una misteriosa muller en a marguin de o rio trestucó a suya tranquilidá. A misteriosa muller yera de una polideza singular tan grán que, o choben caballero, á escape se enamoró de ella. A suya piel yera tan blanca como a nieu e os suyos cabellos parixeban estar de oro cayendo sobre os suyos güembros; pero… o que más sorprendió á o choben caballero estión os suyos güellos berdes, berdes como esmeraldas que no pobeba dixar de mirar-se-los.
─¿Quí yes tú? ¿Cuál ye o tuyo nombre? ¿An ye a casa tuya? ─preguntó ro choben caballero sin rezibir denguna respuesta.
          ─¡No me dizes cosa! ─le dizió─. ¡Fáblame! Quiero saper si yes una muller o, por contras, yes un diaple como me dizió ro mio fiel escudero.
          O choben caballero dandaleó un inte; yera trestucau por a suya polideza e no feba que mirar-se os suyos güellos berdes. Allora, a misteriosa dama le dizió con una boz dulza e melodiosa:
          ─Mi choben caballero, no soi una muller como as que son en a tierra. A casa mia ye en o fundo de istas auguas. Yo no castigo á qui gosa enfoscar as auguas de a mia morada; antis le premio con o mio amor, por no fer caso de as chens superstiziosas e temerosas.
         
Entre que ella fablaba asinas, o choben caballero, continaba mirando-se os suyos güellos berdes e, atrayiu por a suya polideza, no paraba cuenta que se’n iba amanando más e más enta o canto de o rio. Alabez a misteriosa dama de os güellos berdes le dizió:
          ─¿Beyes o fundo de iste rio? ¿Beyes ixas plantas que sobaten as suyas fuellas berdas en a suya fondura?..., ellas nos daran un leito an poder chitar-nos… Yo te daré a felizidá que dengún no te podrá dar, biene… biene con yo…
          Esturdezito, o choben caballero, escuitaba como a muller de os güellos berdes le clamaba ta que la acompañase enta o fundo de o rio; allora dió un paso enta ella…, e un atro…, e notó como os brazos de a misteriosa dama se embolicaban arredol de o suyo cuello, e dando-le un beso, sintió una fridor que le fazió dudar, perdió pie e cayó en o rio.
          Alabez as auguas se agitón brincando en muitas chislas de lúz que se zerrón sobre o suyo cuerpo, e as ondas que se fazión en o suyo redol prenzipión a enamplar-sen dica dixaparizer en as suyas marguins.

En ixe inte, o fiel escudero que tornaba de fer os suyos quefers, se adentró con muita medrana en o bosque e, arribando en o biello puén, trobó á o suyo señor dormido baxo ro grán pín.

 ─¡Señor!... ¡Mi señor, despierte!... -chilaba o fiel escudero.
─Tot a estau un sueño ─se dizió ro choben caballero en despertar.


Allora prenzipión o camín de tornada sin parar cuenta en unos güellos berdes que, entutaus en a foscor de o bosque, acucutaban cusirando a suya marcha.


E cuentico contau por a finestra se ha escapau.


No hay comentarios:

Publicar un comentario