viernes, 18 de diciembre de 2015

A BASA D'A MORA


-A Iguazel e Sescún ta que nunca no xubliden a suya nineza-

         Yeran biespras de San Chuan cuan, un lolo de casa Cardelino, dizió a ra suya nieta Treseta de un ibón que, allá en o cobalto de Aragón le dizen a Basa de a Mora.
 
        “Diz una leyenda chistabina -le deziba- que a chen buena de corazón que en a nuei de San Chuan labe a suya cara con as auguas de l’ibón, podrá beyer á l’amanixer á una prinzesa mora fer una danza machica que embelesa”.                      

         Ixa nuei, Treseta se acostó pensando en a siñora encantada que se aparixe en a Basa de a Mora e, á pocas de acostar-se, sintió á canto suyo una boz que deziba o suyo nombre.
 

         -Tresa…, Treseta despierta…, Tresa… 
Yera Menuto, o follet que feba beila de os suyos suenios.

         -Desincusa que te despierte -dizió ro follet-. Soi camino de a Basa ra Mora e igual te poderba aganar benir con yo.

         -¡Prou que si! -contestó Treseta goyosa pensando poder beyer á ra prinzesa mora que le dizió ro suyo yayo-. Pero…, o que Tresa no se podeba prexinar yera de as sorpresas que en ixa nuei de San Chuan le yeran aguardando.

         A primer sorpresa no tardó guaire á fer-se. En chiflar Menuto, un onso asabelo de gran que le deziban Camilo, aparixió de sopetón fendo-le a Tresa un buen susto.

 

        -No te asustes por Camilo -dizió ro follet-, amonta-te como foi yo e agarrate fuerte.      

         Allora Camilo se metió a correr por entre bosques e camins que solo que él conoxeba arribando, allá en a meyanuei, en “a Basa d’a Mora”.

         Alabez un atra sorpresa se lebó Treseta cuan, en una planera á canto de a basa, sintió una colla de gaiters que arredol de una foguera feban sonar as suyas gaitas.

         -Son os mios amigos: o chigán Basajarau, o nanet Saputo e a Laina de o Bosque -dizió Menuto-; imos á chuntanos con ers.  
 

         Allora toz de conchunta pasón una goyosa beila Sanchuanera pero… Ta San Chuán, as nueis son as más cortas de l’año e, como no eba de tardar guaire en fer-se de diyas, 
Treseta se amanó de camín enta ra basa. 
         A punto diya, igual como le sintió dezir á o suyo yayo, Tresa labó a suya cara con as auguas de l’ibón e, chunto con Camilo e Menuto, esperó que salise o  sol.

         Tot yera calmo pero… Cuan as primeras rayadas de o sol dión en a basa, as suyas auguas prenzipión á remober-sen fendo-se en o meyo de l’ibón un gorgollo asabelo de gran.

         Poquet á poquet, o gorgollo pasó á estar una siñora asabelo de pincha que se metió á fer una polida danza deslizando-se sobre as auguas de l’ibón. Bellas cullebras de muitas colors: berdas, amariellas , royas… se enreligaban por o suyo cuerpo e seguiban o  ritmo de o suyo baile machico.  
 
        “Diz os biellos -le dizió Menuto- que ye una prinzesa mora que se tresbatió por istos mons cuan fuyiba de as muitas guerras que, allá en a Edá Meya, asolaban istas tierras”. En acabar o suyo baile, un atro gorgollo tornó á fer-se de nuebas embolicando á ra prinzesa mora que, poquet á poquet, desaparixió ficando-se en as profundas auguas de l’ibón.

         L’onso Camilo tornó a portiar de camín á Tresa enta casa suya e, ya en o suyo leito, contino soniando con a siñora encantada de a “Basa de a Mora”.

 

       
 
E cuentico contau por a finestra se nos ha escapau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario